Στερν εξώφυλλο μικρό.jpg
Daniel N. Stern
Nadia Bruschweiler-Stern
Βιβλίο αναφοράς για νέους γονείς

Μετάφραση: Ε. Ανδριτσάνου

Εκδόσεις Άγρα

"Κατά κανόνα οι μητέρες ούτε αποτυχημένες είναι ούτε ανεπαρκείς, αντίθετα, πασχίζουν όσο μπορούν να ισορροπήσουν τις διάφορες ταυτότητές τους σε συνθή-κες πολύ αντίξοες."

Ευαγγελία Ανδριτσάνου

Ψυχοθεραπεύτρια

Διεύθυνση: Σπ.Μερκούρη 27, Αθήνα

τηλ.: +30 6974728691

Email: evangean@gmail.com

© 2018 Ευαγγελία Ανδριτσάνου